تلگرام سایت معمار فایل

-


نقشه بازار

نقشه بازار در مرکز شهر سن آنتونیو

-


نقشه 3D ساختمان تجاری

 نقشه ۳D ساختمان تجاری

-


 نقشه اداری

نقشه اداری

این ساختمان دارای سیستم گرمایش یکپارچه با پانل های خورشیدی بر روی زمین میباشد.

صفحه 2 از 1112345678910...قبلی »