تلگرام سایت معمار فایل

-


clinic_87973-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه مرکز بهداشت

پروژه  دانشجویی دانشکاه ملی سن آگوستین دانشکده معماری و برنامه ریزی شهری

-


100bedhospital_81235-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابی

-


dentalclinic_43197-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه کلنیک دندانپزشکی

-


hospitalproyect_85972-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه معماری بخش اورژانس

صفحه 5 از 71234567