تلگرام سایت معمار فایل

-


100bedhospital_81235-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه بیمارستان ۱۰۰ تخت خوابی

-


dentalclinic_43197-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه کلنیک دندانپزشکی

-


hospitalproyect_85972-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه معماری بخش اورژانس

-


 

addictionrehabilitationcenterdesignvalledebravomexico_42956-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه پروژه درمان ترک اعتیاد

-


centrodesalud_92936-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه مرکز بهداشت

این نقشه دارای ۵ عکس از ماکت ساخته شده از این پروژه میباشد.

-


centrodesaludjesusmaria_90387-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه مرکز بهداشت کوچک

صفحه 5 از 6123456