--


13827042321

نقشه ساختمان اداری به همراه نقشه تاسیسات

--


13813055961

نقشه معماری و تاسیسات آب ویلای دوبلکس

 تلگرام سایت معمار فایل

--


13691227251

نقشه سازه ، تاسیسات مکانیکی و برقی پارکینگ طبقاتی

-


13640497261

نقشه برق به همراه جزئیات چاه ارت واحد مسکونی

-


13473077751

پلان کامل تاسیسات واحد مسکونی

--


13452323941

پروژه کامل تاسیساتی و معماری مجموعه دانشگاه آزاد

این مجموعه دارای پلانهای معماری ساختمان اداری ، خوابگاه ، کتاب خانه ، سلف سرویس و تاسیسات مکانیکی و برقی میباشد.

صفحه 3 از 3123