--


مدرسه و دانشگاه

دانلود نقشه مرکز آموزشی کودکان

این مرکز دارای کلاس درس- امکانات تفریحی – استخر – فضای بازی و … میباشد.

 تلگرام سایت معمار فایل

-


مدرسه و دانشگاه

دانلود نقشه مدرسه راهنمایی دخترانه

-


مدرسه و دانشگاه

دانلود نقشه دانشکده معماری 

این نقشه دارای کارگاه های کلاس درس- حمام- کافه تریا و … میباشد.

-


نقشه مدرسه

دانلود نقشه مدرسه

این مدرسه در سه طبقه دارای زمین بازی و باغ خارجی و… میباشد.

-


مدرسه و دانشگاه

دانلود نقشه موسسه آموزشی (کودکستان)

-


مدرسه و دانشگاه

دانلود نقشه دانشکده صنعتی

این نقشه دارای کلاسهای درس .خوابگاه .اشپزخانه .سالن ورزشی. استادیوم.فروشگاه. کتابخانه و …میباشد.

صفحه 5 از 9123456789