-


نقشه مدرسه

دانلود نقشه مدرسه

این مدرسه در سه طبقه دارای زمین بازی و باغ خارجی و… میباشد.

-


مدرسه و دانشگاه

دانلود نقشه موسسه آموزشی (کودکستان)

 تلگرام سایت معمار فایل

-


مدرسه و دانشگاه

دانلود نقشه دانشکده صنعتی

این نقشه دارای کلاسهای درس .خوابگاه .اشپزخانه .سالن ورزشی. استادیوم.فروشگاه. کتابخانه و …میباشد.

--


ویلایی مسکونی

دانلود نقشه ۳D دانشگاه

-


 نقشه مرکزآموزش فنی

دانلود نقشه مرکزآموزش فنی

-


univeristyresidencehall_66240-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه خوابگاه دانشگاه

صفحه 5 از 9123456789