-


 نقشه مرکزآموزش فنی

دانلود نقشه مرکزآموزش فنی

 تلگرام سایت معمار فایل

-


univeristyresidencehall_66240-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه خوابگاه دانشگاه

--


arquictetonicaresearchcenterandsmarthome_95141-(www.irdwg.ir)

نقشه سوئیت آپارتمان دانشجویی

-


productivetechnicaltrainingcentermaquicentro_90108-(www.irdwg.ir)

نقشه مرکز شبانه روزی آموزشهای مولد

-


privateschoolofmediacomplex_89637-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه مدرسه

 این مدرسه دارای کارگاه،آزمایشگاه،زمین فوتبال و والیبال به همراه فضاهای تفریحی است.

-


schoolofmusic_84162-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه مدرسه موسیقی

این نقشه حاوی ۳ عکس از ماکت ساخته شده از این پروژه میباشد.

صفحه 6 از 9123456789