-


schoolofmusic_84162-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه مدرسه موسیقی

این نقشه حاوی ۳ عکس از ماکت ساخته شده از این پروژه میباشد.

 تلگرام سایت معمار فایل

-


 

 

 

نقشه دانشگاه

 

-


 

 

از مشخصات این پروژه شکل شش ضلعی ۶ بلوک در کلاس درس و یک بلوک اداری برای آشپزخانه و غذاخوری.

 

-


 

 

 

صفحه 7 از 9123456789