--


Education-plan-(www.irdwg.ir)

 

پلان قرار داده شده برای دانلود، یک مدرسه ۳ طبقه بسیار مجهز می باشد که دارای ۹ کلاس است و تمام امکانت کامل یک مرکز آموزشی را دارا می باشد . پیشنهاد می شود طرح این مدرسه را برای مقاطع راهنمایی و دبیرستان استفاده کنید. همچنین در این مجموعه عکس هایی از پرسپکتیو و نقشه سازه وجود دارد

-


13525437811

نقشه معماری خوابگاه دانشگاه آزاد

 تلگرام سایت معمار فایل

--


13467825701

 

 

--


13452323941

پروژه کامل تاسیساتی و معماری مجموعه دانشگاه آزاد

این مجموعه دارای پلانهای معماری ساختمان اداری ، خوابگاه ، کتاب خانه ، سلف سرویس و تاسیسات مکانیکی و برقی میباشد.

-


13394304901

 

 

-


13375699471

 

 

-


13129017451

 

نقشه ای از سایت پلان مجموعه آموزشی.

-


13008851362

 

نقشه های معماری ساختمان اداری دانشگاه آزاد واحد همدان.

 

-


13005637541

دانلود نقشه پروژه کتابخانه دانشگاه آزاد

امروز برای شما دوستان عزیز پروژه  کامل از کتابخانه دانشگاه آزاد به همراه جدول نازک کاری قرار داده ام.

صفحه 9 از 9123456789