تلگرام سایت معمار فایل

-


13802989821

نقشه معماری و سازه پادگان ارتش

-


rp_13645640051.png

نقشه اتوکدی ایران به همراه راهها

-


13490266011

پلان معماری بازار خودرو شهر همدان

--


rp_13186041821.jpg

جدول نازک کاری

این جدول شامل ساختمانی ۱۵ طبقه که دارای آیتمهای کف سازی ، ازاره و پاخور ، دیوار ، سقف کاذب و سقف میباشد.

صفحه 2 از 212