تلگرام سایت معمار فایل

-


 نقشه پارکینگ برای 350 خودرو

 نقشه پارکینگ برای ۳۵۰ خودرو

-


نقشه پارکینگ

دانلود نقشه پارکینگ برای مراکز تجاری

-


نقشه پارکینگ

دانلود نقشه پروژه ترمینال اتوبوس

این نقشه دارای منطقه برای تخصیص و موتوراستخر اتوبوس ها وساختمان های تجاری – همچنین شامل تصویر از سایت میباشد.

صفحه 1 از 212