-


دانلود نشقه جزئیات ساختمان بتنی ( خارجی )

دانلود نشقه جزئیات ساختمان بتنی ( خارجی )

-


P13-(www.irdwg.ir)

 تلگرام سایت معمار فایل

-


13375699471

 

 

-


13375174711

 دانلود پلان پارک آبشار امیدیه


-4tabaghe-ketabi-(www.irdwg.ir)

 

این ساختمان در هر طبقه ۲ واحد با مساحت تقریبی ۱۲۰۰ متر مربع میباشد.

-


13370626361

نقشه معاری و سازه هتل

این نقشه با بیش از ۱۲۰۰۰ متر مربع زیربنا به همراه جزئیات سازه فضایی و سقف متال دک.