-


دانلود نقشه سازه ساختمان ۶ طبقه بتنی

دانلود نقشه سازه ساختمان ۶ طبقه بتنی

این نقشه با قاب فضائی خمشی و دیوار برشی طراحی گردیده.

-


p1 (8)-(www.irdwg.ir)

 تلگرام سایت معمار فایل

-


13473077751

پلان کامل تاسیسات واحد مسکونی

-


home-(www.irdwg.ir)

--


13467825701

 

 

-


p1 (1)-(www.irdwg.ir)

-


metre_proje-(www.irdwg.ir)

 

متره منزل مسکونی به همراه نقشه ها ۱۲ صفحه متن و ۱۳ شیت نقشه کامل منزل مسکونی.

-


mahdi-(www.irdwg.ir)

-


home-(www.irdwg.ir)

نقشه معماری تک واحدی در ۵ سقف