-


ویلایی و مسکونی

دانلود نقشه ویلای مسکونی

-


مدرسه و دانشگاه

دانلود نقشه موسسه آموزشی (کودکستان)

 تلگرام سایت معمار فایل

-


ویلایی و مسکونی

دانلود نقشه آپارتمان ۲ طبقه

-


multifamilybuilding_35405(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه آپارتمان مسکونی

این نقشه دارای پارکینگ .منطقه تفریحی و اسانسور میباشد.

--


مسکونی و ویلایی

دانلود نقشه مجتمع توریستی

-


هتل و موزه

دانلود نقشه هتل Santa Barbara 

--


نقشه سه بعدی

دانلود نقشه  3D ویلای مسکونی

--


فرهنگی وهنری

دانلود نقشه پارک فرهنگی

این پارک دارای اسکله .موزه .تاتر.گارگاه موسیقی و …میباشد.

-


مسکونی و ویلایی

دانلود نقشه آپارتمان مسکونی