-


 پروژه متره و برآورد

جهت سفارش و انجام پروژه های خود در زمینه متره و برآورد به ترتیب زیر عمل نمایید:      ادامه مطلب ….


متره و برآورد ساختمان بتنی

پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی ۴ واحدی

این پروژه با زیربنای  ۲۹۴  متر مربع ۴ واحدی میباشد و شامل نقشه های اتوکدی معماری و سازه به صورت کامل به همراه فایل Word ( جدول ریز متره به صورت فصلی ، خلاصه متره ، مالی ) به همراه ۲ فایل تحقیق و آموزش متره و برآورد به دو روش متره باز و متره بسته به همراه مسائل حل شده در قالب فایل Word در ۶۰ صفحه.

دوستان عزیز جهت دریافت نقشه ها و Word متره و برآورد به صورت کلی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 تلگرام سایت معمار فایل


METRE 124-(www.irdwg.ir)

پروژه متره و برآورد ساختمان ۳ طبقه فولادی

این پروژه با زیربنای  375  متر مربع در ۳ طبقه که درهرطبقه ۱ واحد و پارکینگ وهرطبقه تقریبا دارای ۱۲۴ متر مربع زیربنا میباشد و شامل نقشه معماری و سازه به صورت کامل ( pdf ) به همراه فایل اکسل ( جدول ریز متره ۵۱ صفحه فایل اکسل، خلاصه کارکرد ۱ صفحه فایل اکسل، خلاصه فصول ۳ صفحه فایل اکسل و برآورد مبلغ فصلها ۱۷ صفحه فایل اکسل ) به همراه ۲ فایل تحقیق و آموزش متره و برآورد به دو روش متره باز و متره بسته به همراه مسائل حل شده در قالب فایل Word در ۶۰ صفحه.

کلیه فایلها در ۲ فایل اکسل و در صفحه های متعدد میباشد.

دوستان عزیز جهت دریافت نقشه ها و چند نمونه از فایلهای اکسل متره و برآورد به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


METRE 172-(www.irdwg.ir)

پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی ۲ طبقه

این پروژه با زیربنای حدود ۱۷۲  متر مربع در ۲ طبقه تک واحدی میباشد و شامل نقشه اتوکدی معماری و سازه که  به همراه خلاصه متره دریافت کنید. به همراه فایل اکسل ( جدول ریز متره ، خلاصه متره ، مالی ) که کلیه فصلهای ریز متره بصورت کاملا تفکیک شده میباشد به همراه ۲ فایل تحقیق و آموزش متره و برآورد به دو روش متره باز و متره بسته به همراه مسائل حل شده در قالب فایل Word در ۶۰ صفحه.

دوستان عزیز جهت دریافت نقشه و اکسل خلاصه مالی کلی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


METRE 576-(www.irdwg.ir)

دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی ۴ سقف

این پروژه با زیربنای  576  متر مربع در ۳ طبقه تک واحدی و یک طبقه پارکینگ و درهرطبقه تقریبا دارای ۱۴۴ متر مربع زیربنا میباشد و شامل نقشه های اتوکدی معماری و سازه به صورت کامل به همراه فایل اکسل ( جدول ریز متره به صورت فصلی ، خلاصه متره ، مالی  جمعا ۳۳ فایل اکسل )   به همراه ۲ فایل تحقیق و آموزش متره و برآورد به دو روش متره باز و متره بسته به همراه مسائل حل شده در قالب فایل Word در ۶۰ صفحه.

دوستان عزیز جهت دریافت نقشه ها و اکسل برآورد به صورت کلی و فهرست فایلهای اکسل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


 

METRE 125 METRI 3 TABAGHE-(www.irdwg.ir)

دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی ۳ طبقه

این پروژه با زیربنای حدود ۵۰۰  متر مربع در ۳ طبقه تک واحدی و پارکینگ در زیرزمین و درهرطبقه تقریبا دارای ۱۲۵ متر مربع زیربنا میباشد و شامل نقشه های اتوکدی معماری و سازه به صورت کامل به همراه فایل اکسل ( جدول ریز متره ، خلاصه متره ، مالی )   به همراه ۲ فایل تحقیق و آموزش متره و برآورد به دو روش متره باز و متره بسته به همراه مسائل حل شده در قالب فایل Word در ۶۰ صفحه.

دوستان عزیز جهت دریافت نقشه ها و فایلهای اکسل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.


rp_14043320281.jpg

دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی

این پروژه با زیربنای  678  متر مربع در ۵ طبقه تک واحدی و درهرطبقه تقریبا دارای ۱۱۱ متر مربع زیربنا میباشد و شامل نقشه های اتوکدی معماری و سازه به صورت کامل به همراه فایل اکسل ( جدول ریز متره ، خلاصه متره ، مالی )   به همراه ۲ فایل تحقیق و آموزش متره و برآورد به دو روش متره باز و متره بسته به همراه مسائل حل شده در قالب فایل Word در ۶۰ صفحه.

دوستان عزیز جهت دریافت نقشه ها و فهرست فایلهای اکسل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

فهرست ریز متره های فایل اکسل :


rp_14007782261.jpg

دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان فلزی

این پروژه با زیربنای  1611  متر مربع در ۴ طبقه که درهرطبقه ۲ واحد و یک طبقه پارکینگ وهرطبقه تقریبا دارای ۳۲۲ متر مربع زیربنا میباشد و شامل نقشه های اتوکدی معماری و سازه به صورت کامل به همراه فایل Word ( جدول ریز متره ، خلاصه متره ، مالی )   به همراه ۲ فایل تحقیق و آموزش متره و برآورد به دو روش متره باز و متره بسته به همراه مسائل حل شده در قالب فایل Word در ۶۰ صفحه.

دوستان عزیز جهت دریافت نقشه ها و فهرست فایلهای متره و برآورد به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

-


rp_13833902391.png

پاورپوینت متره و برآورد

این پاورپوینت دارای ۱۸ اسلاید میباشد

سرفصل های تدریس :

تعریف متره و برآورد و کاربردها و انواع آن

آشنایی با شرایط عمومی پیمان

آشنایی با فهارس بها

بررسی فصول فهرست بهای ابنیه

ابزارهای لازم برای متره

مراحل عملی انجام متره و برآورد