-


پاورپوینت اقلیم سرد کوهستانی

پاورپوینت اقلیم سرد کوهستانی

این پاورپوینت دارای ۲۷ اسلاید میباشد.

سلسه جبال البرز زاگرس نواحی ایران مرکزی رااز دریای خزر شمال وجلگه بین النهرین در غرب جدا می کند کوههایی نیز به صورت  منفرد در مرکز ایران وجود دارند از جمله کوه تفتان وشیر کوه …

کلیات آب وهوااین منطقه به شرح زیر است :

سرمای شدید در زمستان وهوای معتدل در تابستان _ اختلافات بسیار زیاد درجه حرارت هوا بین شب و روز _ بارش برف سنگین _رطوبت کم هوا _ میانگین دمای هوا در گرم ترین ماه سال دراین اقلیم بیش از ۱۰درجه سانتی گراد و متوسط دمای هوادرسرترین  ماه سال کمتراز ۳- درجه سانتی گراد می باشد _ نوسانات  دمایی در طی شبانه روز نیز در نواحی کوهستانی  بیشتراست در این اقلیم  _ دره ها درفصل تابستان بسیار گرم ودر زمستان معتدل اند.

 تلگرام سایت معمار فایل


پاورپوینت برنامه فیزیکی موزه

پاورپوینت برنامه فیزیکی موزه

این پاورپوینت دارای ۳۲ اسلاید میباشد.

موزه ها طبق یک طرح و نمونه کلی تأسیس نمی شوند ، زیرا شرایط ، موقعیت ، نیازها و مقدورات در جوامع مختلف متفاوت است ، اما پاره ای از نکات و مشخصات اساسی در تمام موزه ها عمومیت دارد و چهارچوبی را برای تأسیس و فعالیت موزه تعیین می نماید .


پاورپوینت اصول ایمنی ساختمان مسکونی

پاورپوینت اصول ایمنی ساختمان مسکونی

این پاورپوینت دارای ۲۴ اسلاید میباشد.

ایمنی یعنی مصون و محفوظ بودن سلامت افرادی که به نحوی در یک مجتمع مسکونی.تجاری…. در ارتباط دارند.

ب :مصون و محفوظ بودن سلامت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی آن مجتمع فعالیت یا زندگی میکنند.

-


نقشه آپارتمان مسکونی

نقشه آپارتمان مسکونی


 پاورپوینت سازه های خرپایی

پاورپوینت سازه های خرپایی

این پاورپوینت دارای ۳۲ اسلاید میباشد.

سازه های خرپایی متشکل از اعضای کششی و اعضای فشاری می باشندکه به شکل مثلثی با اتصال مفصلی به یکدیگر متصل شده اند و نیروهای درونی آنها تماما محوری اند.


 پاورپوینت داربستها

پاورپوینت داربستها

این پاورپوینت دارای ۳۴ اسلاید میباشد.

در سراسر جهان، تروما شایع ترین علت مرگ و بیماری در میان افراد ۴۴-۳ سال محسوب می شود. بنابر گزارش سازمان جهانی کار (ILO) هر ساله ۱٫۱ میلیون مرگ بر اثر بیماری و حوادث ناشی از کار در جهان اتفاق می افتد. حوادث و بیماری های ناشی از کار خصوصا در کشورهای در حال توسعه از وسعت و شدت بیشتری برخوردار هستند. این مطالعه جهت شناسایی هر چه بهتر علل مرگ بر اثر حوادث حین کار، طراحی و در شهر تهران اجرا گردیده است.