-


 نقشه آپارتمان 3 خوابه

 نقشه آپارتمان ۳ خوابه

 تلگرام سایت معمار فایل

-


نقشه آپارتمان مسکونی

نقشه آپارتمان مسکونی

-


نقشه مجتمع ویلایی 2 واحده

 نقشه مجتمع ویلایی ۲ واحده

-


 نقشه ویلای تریبلکس

 نقشه ویلای تریبلکس

این نقشه دارای ۱۵۰ متر مربع ریربنا میباشد.

-


 نقشه مجتمع ویلایی

 نقشه مجتمع ویلایی

نقشه در زمین شیب دار طراحی گردیده و دارای  یک استخر ییلاقی است.