-


مسکونی و ویلایی

دانلود نقشه مجتمع مسکونی

این نقشه دارای مرکز فرهنگی- تآتر- باشگاه ورزشی- کتابخانه و … میباشد.

-


کلینیک و بیمارستان

دانلود نقشه ساختمان دامپزشکی

 تلگرام سایت معمار فایل

-


ویلایی و مسکونی

دانلود نقشه آپارتمان مسکونی

-


buildingduplex_91164-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه آپارتمان ۶ طبقه

-


ویلایی و مسکونی

دانلود نقشه آپارتمان دوبلکس

-


بیمارستان و کلینیک

دانلود نقشه درمانگاه عمومی

-


مسک.نی و ویلایی

 دانلود نقشه آپارتمان مسکونی 

--


تفریحی و ورزشی

دانلود نقشه باشگاه دریایی پیورا

این مجموعه شامل هتل- رستوران- موزه- فروشگاه- تفرجگاه ساحلی- اسکله و … میباشد.