-


نقشه خوابگاه دانشجویی

نقشه خوابگاه دانشجویی

-


 نقشه خوابگاه دانشجویی

 نقشه خوابگاه دانشجویی

 تلگرام سایت معمار فایل

-


residentialprojectforstudentsincalicolombia_80362-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه خوابگاه دانشجویی

این نقشه دارای جزئیات مسکن دانشجویی واقع در شهرستان کالی؛ کلمبیا میباشد . این مجموعه دارای فضاها و زمینه های مشترک مانند استخر شنا. سالن ورزش و ۲ آشپزخانه مشترک با ناهار خوری است.

-


مسکونی و ویلایی

دانلود نقشه خوابگاه دانشجویی