تلگرام سایت معمار فایل

-


نقشه مدرسه

دانلود نقشه مدرسه

این مدرسه در سه طبقه دارای زمین بازی و باغ خارجی و… میباشد.

-


privateschoolofmediacomplex_89637-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه مدرسه

 این مدرسه دارای کارگاه،آزمایشگاه،زمین فوتبال و والیبال به همراه فضاهای تفریحی است.

صفحه 1 از 212