تلگرام سایت معمار فایل

-


clinic_87973-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه مرکز بهداشت

پروژه  دانشجویی دانشکاه ملی سن آگوستین دانشکده معماری و برنامه ریزی شهری

-


centrodesalud_92936-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه مرکز بهداشت

این نقشه دارای ۵ عکس از ماکت ساخته شده از این پروژه میباشد.