تلگرام سایت معمار فایل

-


نقشه مرکز خرید

 نقشه مرکز خرید

این نقشه دارای مغازه های مختلف _ دفاتر تجاری _ سینما _ نمایشگاه مواد غذایی و … میباشد .

-


3dmall_92607-(www.irdwg.ir)

نقشه مرکز خرید ( مجتمع تجاری )

این نقشه شامل نقشه سه بعدی اتوکد و پلان معماری طبقات میباشد.

صفحه 1 از 212