پاورپوینت باغ ایرانی

پاورپوینت باغ ایرانی

این پاورپوینت دارای ۳۳ اسلاید میباشد.

مقدمه:

باغ ایرانی نتیجه تلاش انسانی در ایجاد محیطی مساعد با عناصر طبیعی در گستره طبیعت است.عناصر طبیعی بر اساس داده ها و شاخص های بی شمار ذاتی و پنهان خود به وجود می اید مشارکت عناصر در ترکیب و ایجاد محیط مساعد، هر چند مشروط عوامل مشخص به خود می باشد، در کل اتفاقی است؛ یعنی، رویدادی است بدون قصد انسانی که بدون نظم معینی رخ کرده است.تکرار اتفاق ها طبیعت را شکل می دهد، اما انسان، در شکل دادن به محیط مساعد جای اتفاق را به “خواست” تبدیل می کند. “خواست” پدیده ای است تاریخی، بنابر این، متغیر و هدفمند است. “خواست” به مثابه اداره آگاه با هدف دگرگون کردن محیط نامساعد در ایجاد باغ متکی به قدرت و تصمیم، مهارت، دانش و پاکی روان سازندگان اش، به طور هدفمند، تابع وضعیت طبیعی، عمل می کند.باغ ایرانی به مثابه باز تولید طبیعت نیست، لکن عوامل قاطع واقعیت های ناپیدای طبیعت را به کار می گیرد. و نظم لازم را در طبیعت بدون نظم به وجود می آورد.


BAGH-IRANI-100-(www.irdwg.ir)

پاورپوینت باغ ایرانی

این پاورپوینت دارای ۱۰۰ اسلاید میباشد.

چون خاستگاه اولیه آریایی هاسرزمینی سرسبز بوده آنها پس ازورود به ایران درجستجویی راهی برای احیای آن سرسبزی بودند. باغ ایرانی بیش ازهرچیزبیانگرسفرآب است وپیدایش زندگی پس ازمبارزه باخشکی ومرگ است . ایرانیان درابتدابااستفاده ازآب رودهای خروشان وبعدهادرکویر بااستفاده ازکندن کاریز به سرسبزساختن گرداگردشهروباروپرداختند. باغ ایرانی همواره با دیواری محصور است که آرامش و امنیت را برای باغ به ارمغان آورده .وجود آبنما و استخر در باغهای ایرانی یکی از ضروری ترین عناصر بوده ( باغ هزار جریب پانصد فواره داشته )در محل تقاطع جوی ها حوضچه ها احداث گردیده است. گاهی آبنما در داخل عمارت های باغ های قدیمی ساخته می شدند که به آن حوضخانه می گفتند .

 تلگرام سایت معمار فایل