-


13752126861

نقشه جزئیات کف سازی

نقشه جزئیات کف سازی ( رمپ )

-


13484274601

سمبل های مورد نیاز طراحان

دانلود پک کامل دتایل های مورد نیاز طراحان دتایل های سازه های فلزی، مبلمان ،فونداسیون ، کف سازی ، درز انقطاع ، دتایل های عمومی و… این مجموعه را به مهندسین عمران و معماران عزیز پیشنهاد می کنیم.

 تلگرام سایت معمار فایل