-


دتایلهای کامل سازمان برنامه و بوجه

نقشه اتوکد دتایلهای کامل سازمان برنامه و بوجه

این دتایلها شامل ۶۲۲ نقشه میباشد که دارای حجم ۴۶ مگابایت میباشد.

-


13728617791

نقشه جزئیات درز انبساط

نقشه جزئیات درز انبساط در کف با عایق رطوبتی

 تلگرام سایت معمار فایل

-


13363255711

جزئیات عمومی معماری