-


13772847481

آموزش ویدئویی طراحی یک خانه با نرم افزار Revit Architecture به زبان انگلیسی

امروزه نرم افزار Revit جای خود را دربین طراحان ایرانی باز کرده است و به یکی از مهمترین نرم افزارهای طراحی ساختمان چه در عرصه طراحی معماری و چه طراحی سازه ای تبدیل شده است .آنچه در ادامه شما دریافت خواهید نمود آموزش ویدئویی طراحی یک خانه با نرم افزار Revit  Architecture خواهد پرداخت و مدلسازی دقیق را با این نرم افزار به شما نشان خواهد داد.درادامه سرفصل های این آموزش که زبان انگلیسی میباشد را خواهید دید

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش  Architecture Revit آشنا می شویم :