Gartenimpressionen-(www.irdwg.ir)

دانلود فیلم معماری چشم انداز باغ

برداشت از چشم انداز باغ خصوصی در بادن ورتمبرگ با مفهوم فضا در معماری ( RAUM )


FAZA DAR MEMARI 31-(www.irdwg.ir)

تحقیق فضا در معماری

این موضوع در ۳۱ صفحه و با فرمت Word  میباشد.

فضا یک مقوله بسیار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر می کند و ما را در تمام طول زندگی احاطه کرده است. فضا می تواند چنان نارک و وسیع به نظر آید که احساس وجود بعد از بین برود و یا چنان مملو از وجود سه بعدی باشد که به هر چیزی در حیطه خود مفهومی خاص بخشد. فضای سه بعدی قابلیت جالب توجهی در بالا بردن کیفیت زندگی ما دارد. فضا به محیط زیست اطراف ما احساس راحتی و امنیت می بخشد.

 تلگرام سایت معمار فایل