-


 پروژه متره و برآورد

جهت سفارش و انجام پروژه های خود در زمینه متره و برآورد به ترتیب زیر عمل نمایید:      ادامه مطلب ….


 

METRE 125 METRI 3 TABAGHE-(www.irdwg.ir)

دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی ۳ طبقه

این پروژه با زیربنای حدود ۵۰۰  متر مربع در ۳ طبقه تک واحدی و پارکینگ در زیرزمین و درهرطبقه تقریبا دارای ۱۲۵ متر مربع زیربنا میباشد و شامل نقشه های اتوکدی معماری و سازه به صورت کامل به همراه فایل اکسل ( جدول ریز متره ، خلاصه متره ، مالی )   به همراه ۲ فایل تحقیق و آموزش متره و برآورد به دو روش متره باز و متره بسته به همراه مسائل حل شده در قالب فایل Word در ۶۰ صفحه.

دوستان عزیز جهت دریافت نقشه ها و فایلهای اکسل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 تلگرام سایت معمار فایل


rp_14043320281.jpg

دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان بتنی

این پروژه با زیربنای  678  متر مربع در ۵ طبقه تک واحدی و درهرطبقه تقریبا دارای ۱۱۱ متر مربع زیربنا میباشد و شامل نقشه های اتوکدی معماری و سازه به صورت کامل به همراه فایل اکسل ( جدول ریز متره ، خلاصه متره ، مالی )   به همراه ۲ فایل تحقیق و آموزش متره و برآورد به دو روش متره باز و متره بسته به همراه مسائل حل شده در قالب فایل Word در ۶۰ صفحه.

دوستان عزیز جهت دریافت نقشه ها و فهرست فایلهای اکسل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

فهرست ریز متره های فایل اکسل :