مطالعات طراحی مدرسه فوتبال

مطالعات طراحی مدرسه فوتبال به همراه نقشه اتوکد و عکسهایی از ماکت

این پایان نامه دارای ۲۷۸ صفحه فایل ( Word )به همراه نقشه اتوکد و عکسهایی از ماکت میباشد که در ادامه میتوانید فهرست و قسمتی از پایان نامه به همراه نقشه های آن را دریافت نمایید.

در دنیای امروز ورزش جزیی از فلسفه زندگی شده و معماری ورزشی و آموزش ورزشی  به عنوان سمبل اقتصادی و بازتاب یک فرهنگ در حال رشد ، شناخته می شود و طراحی مدارس فوتبال بر پایه ارتقاء ابعاد جسمی – روحی انسان و نیز تسهیل روابط اجتماعی –  فرهنگی در قالب های جمعی مورد توجه است.

فوتبال در کشور ما پرطرفدارترین ورزش می باشد و همواره طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده است .

پرداختن هرچه بیشتر به این ورزش و محیا کردن شرایط و امکانات بهتر و بیشتر و سوق دادن هرچه بیشتر آن به سمت استانداردهای فوتبال حرفه ای و بین المللی دنیا باعث ارج و قرب نهادن هرچه بیشتر آنان برای یاری رساندن این ورزش می باشد باشد با توجه به وضعیت فعلی سطح فوتبال ما و داشتن قابلیت و پتاسیل رسیدن به سطح حرفه ای جهان فوتبال و جهت ارتقاء سطح فوتبال ایران که یکی از لازمه های آن شبیه سازی فوتبال حرفه ای و صاحب سبک می باشد و یکی از مسائل در این کشورها ایجاد کمپ هایی در مناطق مختلف آب و هوای کشورشان جهت آشنایی با شرایط آب و هوای کشورهای دیگر دنیا جهت رویارویی با آنها و دانستن آمادگی لازم و حداکثر در هر برهه ای از زمان در مسابقات مختلف می باشد.