-4tabaghe-ketabi-(www.irdwg.ir)

 

این ساختمان در هر طبقه ۲ واحد با مساحت تقریبی ۱۲۰۰ متر مربع میباشد.

 تلگرام سایت معمار فایلدانلود ۱۲ عکس زیبا از نمونه های راندو شده


جزوه طراحی معماری پروژه های مسکونی

درطراحی معماری پروژه های مسکونی باید به نکات و مسائلی از قبیل جانمایی مجموعه-دسترسیها – اقلیم – اشراف – سیمای شهری – تناسب و عملکرد فضاها و ….مورد توجه قرار بگیرد . مهندسین عمران نیز برای فهم و درک بهتر از نقشه های معماری ملزم به یادگیری این نکات هستند. به همین علت برای شما عزیزان جزوه ای در ۳۲ صفحه تهیه شده است که برای آشنایی با ضوابط و قوانین طراحی معماری پروژه ها بسیار مفید میباشد.
همچنین دانلود جزوه رو به دانشجویانی که درس طراحی معماری دارند توصیه میکنیم.

-


_plan 85-(www.irdwg.ir)

 

این نقشه ها ۸۵ متری در یک طبقه میباشد و سازه این بنا پیچ و مهره ای میباشد و کلیه جزئیات معماری و سازه آن موجود میباشد.

-


5me