-


_plan 85-(www.irdwg.ir)

 

این نقشه ها ۸۵ متری در یک طبقه میباشد و سازه این بنا پیچ و مهره ای میباشد و کلیه جزئیات معماری و سازه آن موجود میباشد.

 تلگرام سایت معمار فایل

-


5me

-


13363255711

جزئیات عمومی معماری

-


jade final -8-30-(www.irdwg.ir)

این ساختمان دارای متراژی در حدود ۲۲۴۷ متر میباشد که در هر طبقه ۴ واحد طراحی گردیده.

 


دانلود ۹ طرح راندو

این عکس ها راندوهای مختلف از طرح بالا میباشد.

-


P0166..

-


Hajm-(www.irdwg.ir)

حجم های سه بعدی

این مجموعه شامل ۸ حجم سه بعدی زیبا هستش که بیشتر برای بناهای بزرگ بدرد می خوره.

-


13351060971

پلان معماری از یک هتل ایرانی

این هتل دارای ۴ طبقه میباشد که کله پلانهای طبقات مشخص میباشد.