-


نقشه بیمارستان

نقشه بیمارستان

این نقشه متشکل از اورژانس،مراقبت های ویژه،مراقبت های پزشکی،سالن انتظار و کافی شاپ میباشد.

 تلگرام سایت معمار فایل

صفحه 1 از 3123