--


13989663541

نقشه تاسیسات برقی

دانلود نقشه ساختمان مسکونی به همراه نقشه محوطه ساختمان و معماری شامل ( دو نما و دو برش و نقشه مبلمان ) و نقشه سازه شامل ( فونداسیون به همراه نقشه شبکه میلگرد و ستون به همراه برشی از اتصال  ستون به فونداسیون و دال مشبک و دال سقف ) و تاسیسات برقی شامل ( نقشه های  برق و امکانات بهداشتی که در این نقشه لژاند کامل نقشه برق این ساختمان به صورت کامل موجود میباشد.

 تلگرام سایت معمار فایل

--


13691227251

نقشه سازه ، تاسیسات مکانیکی و برقی پارکینگ طبقاتی

-


13640497261

نقشه برق به همراه جزئیات چاه ارت واحد مسکونی

-


13473077751

پلان کامل تاسیسات واحد مسکونی

--


13452323941

پروژه کامل تاسیساتی و معماری مجموعه دانشگاه آزاد

این مجموعه دارای پلانهای معماری ساختمان اداری ، خوابگاه ، کتاب خانه ، سلف سرویس و تاسیسات مکانیکی و برقی میباشد.