-


 نقشه مجتمع ویلایی

 نقشه مجتمع ویلایی

نقشه در زمین شیب دار طراحی گردیده و دارای  یک استخر ییلاقی است.

 تلگرام سایت معمار فایل

-


نقشه آپارتمان مسکونی

 نقشه آپارتمان مسکونی

-


نقشه آپارتمان مسکونی

 نقشه آپارتمان مسکونی

--


 

نقشه مجتمع تفریحی - توریستی

 نقشه مجتمع تفریحی – توریستی

این مجتمع درشهر سن خوزه ودارای دریاچه کشتیرانی – خانه های ییلاقی- رستوران – استخر – پارک  – زمین بازی و … میباشد.

-


 نقشه آپارتمان مسکونی

 نقشه آپارتمان مسکونی