تلگرام سایت معمار فایل

-


 

draftharborresortcommercial_75473-(www.irdwg.ir)

 

دانلود نقشه منطقه گردشگری کنار دریا

 

این نقشه شامل مرکز تجاری،سینما،بازار سنتی،رستوران،هتل گردشگری،پارکینگ زیرزمینی که در کنار اسکله طراحی گردیده.

 

صفحه 1 از 212