-


معماری اسلامی حمام

پاورپوینت حمام – معماری اسلامی

این پاورپوینت دارای ۴۱ اسلاید میباشد.

ایرانیان همواره به آب احترام میگذاشتند.بعد از ظهور اسلام این موضوع تشدید شد. حمامهای قدیم معمولاً چند متر از سطح کوچه و بازار پایینتر بود برای سوار کردن آب در خزینه.


پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی - دوره تاریخی قاجاریه

 پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی – دوره تاریخی قاجاریه

این پاورپوینت دارای ۵۰ اسلاید میباشد.

نظری کوتاه به آغاز کار این سلسله :

ایل قاجار ، از زمان تشکیل سلسله صفویه نام و نشانی داشتند و در کنار سپاه قزلباش ، در رکاب شاه اسماعیل شمشیر می زدند . در عهد شاه عباس کبیر ، اینان عده ای به گرجستان و تعدادی نیز به دو سوی رودخانه گرگان کوچانده شدند . از این طایفه ، آن گروه که در سمت راست گرگان فعلی یا استر آباد آن روز سکونت داشتند به نام یوخاری باش و آن عده که در ساحل چپ اقامت کردند به نام اشاقه باش معروف شدند .

 تلگرام سایت معمار فایل


پاورپوینت معماری

پاورپوینت  آشنایی با معماری اسلامی – موضوع:  آتشکده ها

این پاورپوینت دارای ۱۹ اسلاید میباشد 

تاریخچه : آتشکده آتشکده به گونه‌ای از نیایشگاه‌های زرتشتیان گفته می‌شود که آتش در جای خاصی از آن قرار دارد و مهمترین نیایشهای دینی در آن و در برابر آتش انجام می‌گیرد.


rp_13919641561.jpg

 آشنایی با معماری اسلامی باغها و کاخهای ایران

این پاورپوینت در ۳۴ اسلاید میباشد

کاخ و پادگان عشرت آباد ، باغ جهان نما * شیراز ، آرامگاه حافظ ، تالار حافظیه و نمادشناسی بنا


rp_13919638791.jpg

 پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی در و پنجره

این فایل در ۱۳ اسلاید میباشد.

در این فایل توضیحاتی در مورد انواع در و پنجره به همراه عکس داده شده که شامل قمریّه و قندلیه ، جام خانه ، شباک ، مشربیه ،فخر و مدین ، سطح مشبک پنجره های ارسی و غیره