-


معماری اسلامی حمام

پاورپوینت حمام – معماری اسلامی

این پاورپوینت دارای ۴۱ اسلاید میباشد.

ایرانیان همواره به آب احترام میگذاشتند.بعد از ظهور اسلام این موضوع تشدید شد. حمامهای قدیم معمولاً چند متر از سطح کوچه و بازار پایینتر بود برای سوار کردن آب در خزینه.