پایان نامه خانه کودکان بی سرپرست

پایان نامه خانه کودکان بی سرپرست به همراه نقشه های اتوکد

این پایان نامه در  ۱۵۱ صفحه فایل Word به همراه نقشه های اتوکد کامل معماری میباشد که در ادامه قسمتی از پایان نامه و نقشه ها را میتوانید دانلود کنید  

پیمان نامه حقوق کودک با طیف کامل حقوق مدنیـ سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگیش و با اجماع همه جانبه ای که در تصویب  تقریبا جها نی آن مشاهده می شود ، کودکان را صریحا در صف مقدم نهضت جهان شمولی که در راه حقوق ا نسا نی و عدالت اجتماعی بر پا گردیده ، قرار داده است.بدیهی است که تحقق حقوق کودکان در هر کشوری مستلزم بسیج و تلاش عمومی است

حقیقت این است که کودکان نیز حقوق دارند که خود قادر به دستیابی به آن نیستند و این بزرگسالان هستند که باید با پیگیری مستمر در سطح ملی و بین ا لمللی در تحقق آن بکوشند     پذیرش این امر وظیفه همه آگاهان و دست اندر کاران را سنگین تر میکند .آنچه به سود کودکان است باید در امر توسعه انسانی برای همگان در اولویت قرار گیرد.تحقق چنین امری اطمینان بخش ترین دلیل بر پای بندی یک جامعه به تضمین زندگی مطلوب و شایسته برای مردمانش به شمار می رود

طبق آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر ۲/۱ میلیارد نفر در کشور های رو به توسعه در زیر خط فقر دارند (در آمد روزانه یک دلار ) بخش اعظم این کشور ها با مشکلاتی همچون مبارزه با بیماریها ، معضل آب و خشونت های داخلی روبه رو هستند     حالا چگونه میتوانیم از مرگ و میر سالانه ۱۱ میلیون کودک زیر ۵ سال در این رقابت نا عادلانه یا از دست  رفتن توانایی جسمی ، فکری منجر به معلولیت میلیون ها کودک دیگر در سراسر جهان تعجب ننمائیم ؟

دسترسی به بهداشت اولیه ، تعلیمات پایه ، برنامه تنظیم خانواده و خدمات مربوط به آب و نظا فت امری است که پیشرفت استوار و مداوم اقتصادی را امکان پذیر می سازد و قدرت بوجود می آورد به اعتقاد دست اندر کاران مسائل اقتصادی ، سرمایه گذاری در امر خدمات رسانی و حمایت از کودکان در سالیان اولیه زندگی حدود ۷ برابر باز دهی دارد ، ۱۳۰ میلیون کودک در جهان نمایانگر امکان عظیمی است که میتواند در امر توسعه اجتماعی کشورها نقش مهمی ایفا نماید.

فهرست مطالب