-


مسکونی و ویلایی

دانلود نقشه آپارتمان Arequipa در پرو

-


نقشه پارکینگ

دانلود نقشه پارکینگ برای مراکز تجاری

 تلگرام سایت معمار فایل

-


مسکونی و ویلایی

دانلود نقشه آپارتمان مسکونی

-


مدرسه و دانشگاه

دانلود نقشه مدرسه راهنمایی دخترانه

-


مدرسه و دانشگاه

دانلود نقشه دانشکده معماری 

این نقشه دارای کارگاه های کلاس درس- حمام- کافه تریا و … میباشد.

--


نقشه سه بعدی

دانلود نقشه ۳D آپارتمان مسکونی