-


دانلود نقشه سازه ساختمان ۶ طبقه بتنی

دانلود نقشه سازه ساختمان ۶ طبقه بتنی

این نقشه با قاب فضائی خمشی و دیوار برشی طراحی گردیده.

-


p1 (8)-(www.irdwg.ir)

 تلگرام سایت معمار فایل

-


home-(www.irdwg.ir)

-


p1 (1)-(www.irdwg.ir)

-


metre_proje-(www.irdwg.ir)

 

متره منزل مسکونی به همراه نقشه ها ۱۲ صفحه متن و ۱۳ شیت نقشه کامل منزل مسکونی.

-


mahdi-(www.irdwg.ir)

-


home-(www.irdwg.ir)

نقشه معماری تک واحدی در ۵ سقف

-


EUOROPANISH-(www.irdwg.ir)

 

این پلان دارای نقشه های سازه و تاسیسات میباشد.

-


p1 (4)-(www.irdwg.ir)