تلگرام سایت معمار فایل

-


clinic_87973-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه مرکز بهداشت

پروژه  دانشجویی دانشکاه ملی سن آگوستین دانشکده معماری و برنامه ریزی شهری

-


2leveldetachedhouse_94435-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه ویلای دوبلکس به همراه نقشه سازه و تاسیسات

-


2leveldetachedhouse_95284-(www.irdwg.ir)

دانلود آپارتمان مسکونی

-


familyhousingproject_94525-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه آپارتمان مسکونی در زمین ۲۰۰ متری

-


roomhouse20mx10m_94843-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه ویلای دوبلکس به همراه نقشه سازه و تاسیسات

-


departmentof4levels_95351-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه آپارتمان مسکونی