-


univeristyresidencehall_66240-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه خوابگاه دانشگاه

 تلگرام سایت معمار فایل

-


apartmant_95003-(www.irdwg.ir)

دانلود نقشه آپارتمان مسکونی ۵ طبقه

---


2leveldetachedhouse_94435-(www.irdwg.ir)

نقشه ویلای دوبلکس به همراه نقشه سازه و تاسیسات

-


cottage_95142-(www.irdwg.ir)

نقشه ویلایی به شکل دایره

این نقشه در زمین شیب دار و در فضایی حدود۱۵۰۰ متر مربع طراحی گردیده و شامل ۲ ویلا کنار یکدیگر بدون فضای جدا شونده میباشد.

-


productivetechnicaltrainingcentermaquicentro_90108-(www.irdwg.ir)

نقشه مرکز شبانه روزی آموزشهای مولد