کمک به سازمان خيريه محک


rp_13141836141.jpg

 

 

 

دانلود نقشه سازه ساختمان بتنی

دانلود جزئیات کامل ساختمان بتنی و دیوارهای برشی و کلیه کلافهای بتنی.

-


SABTI (1)-(www.irdwg.ir)

امروز برای شما دوستان عزیز نقشه ثبتی روستا حدود ۲ هکتار برای دانلود قرار داده ام .
 

-


امروز برای شما عزیزان نقشه روستا ی ۴۰ هکتاری  و شیت بندی شده قرار داده ام که امیدوارم مورد نظر شما قرار گیرد.